Cookie- en privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving over gegevensbescherming van kracht. Ten gevolge van deze regelgeving zijn wij genoodzaakt om u te melden wat De Rocker Logistics met uw persoonlijke gegevens doet.

Algemeen

De Rocker Logistics respecteert uw privacy en wij doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Vervolgens vindt u een overzicht en de nodige informatie met betrekking tot de verwerking en de bescherming van de door u verstrekte gegevens, alsook uw rechten met het oog op de bescherming van het individu binnen de GDPR en dit in een transparante, beknopte en begrijpbare vorm.

Verwerkingsverantwoordelijke

Rudy Denutte, Biezeweg 11 9230 Wetteren, info@derockerlogistics.be

Recht op informatie

- in verband met persoonsgegevens op de website

Aangezien u een vrijwillige en uitdrukkelijke goedkeuring moet geven voor het bijhouden van uw gegevens, hebben we geopteerd voor een vinkje voor het afronden van uw vraag op onze contactpagina. Hier keurt u goed dat uw gegevens bijgehouden en verwerkt worden én u de algemene en privacy voorwaarden gelezen hebt. Bij De Rocker Logistics wordt er enkel informatie bijgehouden die verkregen wordt van de klant zelf. Door de opt-in geef je als klant de toestemming om uw gegevens bij te houden met het oog op toekomstige contact.

Ondanks het feit dat De Rocker Logistics alle passende maatregelen neemt om de (persoons)gegevens in haar bezit op een correcte en efficiënte wijze te bewaren en te beschermen, kan De Rocker Logistics de bescherming van enige informatie in haar bezit niet volledig garanderen.

Uw keuze en rechten betreffende uw persoonsgegevens

U heeft steeds het recht om De Rocker Logistics te vragen of uw persoonsgegevens zijn verwerkt. Indien dit zo is, heeft u het rechts om inzage te krijgen in die persoonsgegevens. U kan steeds u gegevens laten wijzigen, wissen, de verwerking van uw gegevens beperken en/ of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (conform artikel 16/17/18 AVG/ GDPR). Let wel dat geaggregeerde gegevens niet gewist zullen worden, daar zijn niet gehanteerd kunnen worden om deze gegevens terug te brengen tot 1 specifieke persoon.

Verder hebt u ook het recht om persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm en om deze over te dragen aan een andere partij (conform artikel 20 AVG/ GDPR).

Als laatste hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (conform artikel 21 AVG/ GDPR) en geautomatiseerde besluitvorming(conform artikel 22 AVG/ GDPR).

De vereiste om persoonsgegevens mee te delen

Gelet op de aard van de dienstverlening, kan De Rocker Logistics u enkel diensten aanbieden indien u akkoord bent uw persoonsgegevens te delen met De Rocker Logistics. Ook De Rocker Logistics is zich hiervan bewust en draagt privacy en respect voor uw persoonsgegevens dan ook hoog in het vaandel.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

De Rocker Logistics kan ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. U wordt dan ook aangeraden om deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×